Verzekering

Verzekering

Alle leden zijn verzekerd tijdens activiteiten van de vereniging.

In geval van een ongeval moet je een aangifte van het ongeval doen.
Download hiervoor de ongevalaangifte van de website van Ethias en vul dit formulier zo volledig mogelijk in.
Bezorg het formulier vervolgens bij de firma Campaert, Kerkelei 43, 2550 Waarloos. Vraag best naar Magda Van Keer.