MTB-Parcours

Dijkwerken in Walem in het kader van het Sigmaplan

De Sigmawerken aan de Dijlemonding in Rumst/Walem gaan nog volop door. Men is gestart met de aanleg van twee sluizen om gecontroleerde overtromingsgebieden te maken. Een goede uitleg hierover vind je op hun website https://sigmaplan.be/nl/projecten/dijlemonding/

Door deze werken is een gedeelte van ons parcours normaal niet meer toegankelijk.

Gelukkig verlenen De Vlaamse Waterweg en de aannemers van de werken op 3 oktober UITZONDERLIJK DOORGANG voor de RV-Waarloos Toertocht. Er zal een gecontroleerde doorgang zijn aan de afsluithekken op de Dijle dijk en aan de Polderhoeve. Hier kan je enkel passeren op vertoon van je deelnemersbandje! Onmiddellijk na afloop van onze toertocht zullen deze hekken weer dicht gemaakt worden en is doorgang absoluut verboden

We danken De Vlaamse Waterweg en de aannemers voor deze bijzondere gunst.

Parcours

Het parcours van onze tocht loopt op sommige plaatsen over privégebied. Op andere plaatsen maken wij gebruik van wandelwegen. Wij krijgen daarvoor op de dag van onze tocht de toestemming. De rest van het jaar zijn deze stroken echter niet toegankelijk. Wij vragen jullie uitdrukkelijk om daarmee rekening te houden zodat wij ook in de toekomst nog op de steun van deze mensen kunnen blijven rekenen.

De gps-track van onze tocht wordt om die reden door ons ook niet ter beschikking gesteld.

Wij kunnen natuurlijk niemand verbieden om deze track zelf op te slaan. Misbruik hem aub niet en hou rekening met de privacy van anderen.

Afstanden

Er worden verschillende afstanden voorzien tussen de 32km en 81km

De routes lopen hoofdzakelijk over onverharde wegen. Waar dit niet mogelijk is maken we gebruik van weggetjes die autovrij of minstens autoarm zijn.

Er zijn 4 basisafstanden, nl 32, 40, 55 en 71km

Het parcours van alle afstanden loopt doorheen de Schorre en de kleiputten van Terhagen. Daar heb je 2 keer de mogelijkheid om een extra technisch stuk bij te nemen.

We verwittigen de deelnemers dat de technische stroken echt uitsluitend geschikt zijn voor technisch vaardige mountainbikers en niet altijd ongevaarlijk zijn. Een aantal keren kan je zelfs opteren voor Xtreem. Dit zijn zeer technische stroken, zeker niet geschikt voor iedereen. Volg de gewone bepijling om deze stroken te vermijden!

Door te kiezen voor de technische/extreme stukken rij je ongeveer 10 km extra. De totaalafstanden bedragen dan 42, 50, 65 en 81km.

Parcours 32 – 42 km

Parcours 40 – 50 km

Parcours 55 – 65 km

Parcours 71 – 81 km

Technische (oranje) en Xtreme (wit) uitbreidingen in de Schorre en kleiputten Terhagen