GDPR – Privacy

Als vereniging willen we ons houden aan de vereisten die worden opgelegd in het kader van de privacywetgeving.
Meer info hierover vind je in onderstaande documenten: