MTB-Parcours

Dijkwerken in Walem in het kader van de Sigmaplan

De Sigmawerken aan de dijken in Walem kunnen mogelijk nog voor zeer kleine wijzigingen in het parcours en de afstanden zorgen. Voor de laatste weken van september is de asfaltering van de nieuw aangelegde dijk gepland en deze werken zullen mogelijk onze doorgang daar hinderen. We kunnen daar dus pas in de laatste week voor de tocht een definitieve beslissing nemen over het traject dat we er volgen.

Parcours

Het parcours van onze tocht loopt op sommige plaatsen over privégebied. Op andere plaatsen maken wij gebruik van wandelwegen. Wij krijgen daarvoor op de dag van onze tocht de toestemming. De rest van het jaar zijn deze stroken echter niet toegankelijk. Wij vragen jullie uitdrukkelijk om daarmee rekening te houden zodat wij ook in de toekomst nog op de steun van deze mensen kunnen blijven rekenen.
De gps-track van onze tocht wordt om die reden door ons ook niet ter beschikking gesteld. Wij kunnen natuurlijk niemand verbieden om deze track zelf op te slaan. Misbruik hem aub niet en hou rekening met de privacy van anderen.

Afstanden

Er worden verschillende afstanden voorzien tussen de 32km en 81km

De routes lopen hoofdzakelijk over onverharde wegen. Waar dit niet mogelijk is maken we gebruik van weggetjes die autovrij of minstens autoarm zijn.

Er zijn 4 basisafstanden, nl 32, 40, 55 en 71km

Het parcours van alle afstanden loopt doorheen de Schorre en de kleiputten van Terhagen. Daar heb je 2 keer de mogelijkheid om een extra technisch stuk bij te nemen.

We verwittigen de deelnemers dat de technische stroken echt uitsluitend geschikt zijn voor technisch vaardige mountainbikers en niet altijd ongevaarlijk zijn. Een aantal keren kan je zelfs opteren voor Xtreem. Dit zijn zeer technische stroken, zeker niet geschikt voor iedereen. Volg de gewone bepijling om deze stroken te vermijden!

Door te kiezen voor de technische/extreme stukken rij je ongeveer 10 km extra. De totaalafstanden bedragen dan 42, 50, 65 en 81km.

 

Parcours 32 – 42 km

Parcours 40 – 50 km

Parcours 55 – 65 km

Parcours 71 – 81 km

Technische (oranje) en Xtreme (wit) uitbreidingen in de Schorre en kleiputten Terhagen