Competitie RV-Waarloos

Clubverantwoordelijken kunnen zich aanmelden.
wachtwoord vergeten / wijzigen

Reglement Competitie Waarloos

 1. Duurtijd van de wedstrijden
 2. In principe wordt er 2 x 40 minuten gespeeld. Indien echter de twee ploegen akkoord gaan mag dit verlengd worden tot 2 x 45 minuten.
 3. Spelregels
 4. De regels van de Belgische Voetbalbond gelden.
 5. Puntenverdeling en klassement
 6. Per gewonnen wedstrijd : 3 punten.
  Bij gelijke stand : 1 punt.
  De ploeg met de meeste punten wint uiteraard het tornooi. Bij gelijke stand in het klassement tellen (in deze volgorde) :
  1. Aantal gewonnen wedstrijden
  2. Doelpuntensaldo
  3. Aantal gemaakte doelpunten
  4. Onderlinge confrontaties (systeem UEFA - cup)
  Indien (toevallig) bepaalde ploegen dan nog gelijk staan worden er op het eindtornooi penaltys genomen.
 7. Vroegtijdig stilleggen van een wedstrijd
  1. Indien een wedstrijd door de scheidsrechter gestopt wordt omdat de weersomstandigheden te slecht zijn, gelden de volgende regels:
   1. Indien er slechts 1 helft (of minder) gespeeld is, moet de wedstrijd op een andere datum herspeeld worden. Met de voorlopige uitslag op het moment van stoppen wordt geen rekening gehouden.
   2. Indien de wedstrijd tijdens de tweede helft gestopt wordt, zal de voorlopige uitslag op het moment van stoppen als definitief beschouwd worden.
  2. Indien een wedstrijd door de scheidsrechter gestopt wordt omdat er moeilijkheden zijn met bepaalde spelers zullen de inrichters, samen met de scheidsrechter en de verantwoordelijken van de betrokken ploegen de problemen bespreken. De inrichters zullen uiteindelijk beslissen wie de wedstrijd wint (eventueel met forfaitscore).
   Zij kunnen ook de wedstrijd laten terugspelen, al of niet rekening houdend met de uitslag bij het stoppen van de wedstrijd.
  3. Indien een ploeg voortijdig op eigen initiatief het speelveld verlaat zal de tegenstrever met de forfaitscore de wedstrijd winnen.
 8. Afgelaste wedstrijden
 9. Als er een wedstrijd wordt afgelast om welke reden dan ook moeten de inrichters op de hoogte gebracht worden. Tijdens elke ronde is er een datum voorzien om eventuele afgelaste wedstrijden te spelen. Indien een bepaalde ploeg een afgelaste wedstrijd moet spelen en zij heeft deze reservedatum niet vrijgehouden verliest zij de wedstrijd met de forfaitscore. Indien beide ploegen deze reservedatum niet vrijgehouden hebben wordt de wedstrijd geannuleerd. Dit wil zeggen dat beide ploegen 0 punten krijgen voor deze wedstrijd. Kunnen de ploegen echter een andere datum bepalen in onderling overleg dan kunnen zij alsnog hun inhaalwedstrijd spelen mits deze datum doorgegeven wordt aan de inrichters. Het is voor iedereen belangrijk dat alle wedstrijden gespeeld zijn VOOR de datum die voorzien is voor het eindtornooi. Bij problemen zullen de inrichters beslissen wat er moet gebeuren.
 10. Uitslagen wedstrijden doorgeven
 11. De thuisploeg stuurt via Whatsapp de gegevens zo vlug mogelijk op naar de Whatsappgroep. Als de website in orde is zal het gemakkelijker zijn via deze weg. De uitploeg moet deze gegevens bevestigen zodat alles op een eerlijke manier verloopt. Zo vlug mogelijk wil zeggen : ten laatste enkele dagen nadien !!!!!!!! Indien we na een week geen gegevens hebben van de gespeelde wedstrijd dan krijg je 1 verwittiging om dit in orde te maken. Als dit echter niet in orde komt verliest de thuisploeg met de forfaitscore.
 12. Bij twijfelgevallen
 13. De inrichters zullen twijfelgevallen bespreken en in eer en geweten een neutrale beslissing nemen. Alle deelnemende ploegen worden geacht met deze beslissing akkoord te gaan.
Competitie RV-Waarloos
competitie@rv-waarloos